STATISTIEK OP 30 JUNIE 2017

Geen ander aandeelhouer het op 30 Junie 2017 ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van die maatskappy gehou nie.

 

 

 

BELANGE VAN DIREKTEURE IN DIE UITGEREIKTE KAPITAAL VAN DIE MAATSKAPPY